Kvaliteetne

TÕLKETEENUS EESTI-INGLISE KEELESUUNAL,

KODULEHE TÕLKIMINE

Vahva, et sattusid meie lehele!

tõlketeenus

Miks tellida eesti-inglise tõlge meilt?

Eesti-inglise keele tõlge on Eestis üks levinumaid tõlkesuundi. Kuigi tänapäeval saavad tõlkemootorid (näiteks Google´i tõlge) juba lihtsamate tekstide tõlkimisega hakkama, ei ole sel moel saadud tekstid kuigi loomulikud ja asjakohased. Masintõlge võib olla tõlkimisel suureks abiks, kuid hetkel me veel inimtegurita selles valdkonnas hakkama ei saa. Kvaliteetse inglise keele tõlke ja toimetusega saavad kõige paremini hakkama inglise keelt emakeelena rääkivad tõlkijad, kellel on ka eesti keel heal tasemel. Inimesed, kes on elanud või elavad ingliskeelses keskkonnas. Meie tõlketöödega tegelebki just selline inimene.

Kes me oleme?

Oleme väike pereettevõte, mis alustas oma tegevust 2020. aasta alguses. Ettevõtte eestvedajaks on meie pereema, kes lõi ettevõtte algselt rohkem nagu hobi korras oma raamatute väljaandmiseks. Tänaste pidevalt kasvavate hindade olukorras jõudsime sinnamaani, kus tuli hakata tegema oma elus ümberkorraldusi, edasi arenema ja liikuma ettevõttega uues suunas. Nii saigi 2021. aasta lõpuks meie peamiseks tegevusalaks juba tõlkimine.

Meie pereisa on sündinud ja üles kasvanud Ameerikas, kus tema koduseks keeleks oli eesti keel. Eestisse kolis ta elama 2004. aastal ja alustas kohe ka vabakutselise eesti-inglise keele tõlkijana tegutsemist. Praeguseks on ta oma igapäevast leiba sellega teeninud juba üle 18 aasta ja tõlketöid teostanud üsna mitmetele Eesti suurematele tõlkefirmadele.

kuigi ettevõttena oleme veel üsna rohelised, on meil tõlketööde alal pikaaegsed kogemused!

Ameerika inglise keele asjatundja

Mis tagab meie teenuse kvaliteedi?

Hindadele lisandub käibemaks 20%. Hinnakiri kehtib alates 1.01.2022.

Korrektuuri ja toimetamise hinna arvestamisel võtame aluseks standardlehekülje (1800 tähemärki koos tühikutega). Microsoft Wordis saad selle kergesti ise kindlaks teha: Tools > Word Count > Characters with spaces ja selle arvu jagamisel 1800-ga saab teada, kui palju tõlkemahtu on. Hinda arvesta kindlasti ingliskeelse teksti ja mitte eesti keelse algteksti alusel!

*Tõlketöö lõpphinda arvestame juba lõpliku ingliskeelse valmistõlke põhjal, kuna võrreldes algtekstiga suureneb tõlkemaht keskmiselt 15%. Keerukamate formaatide (näiteks kodulehe tõlketööd, teksti tõlkimine või ümberkirjutamine heli-või videokandjalt) puhul, kus sõnade või tähemärkide arvestamine on keeruline arvestame me hinda tunnipõhiselt.

Iga tekst on unikaalne

Kindlasti ei ole meie hinnakiri kivisse raiutud. Sinu teksti nägemata on üsna keeruline päris täpset tõlketeenuse hinda siin kodulehel välja tuua, kuna täpne tõlke hind sõltub mitmetest teguritest. Näiteks teksti formaadist, töö tähtajast ning töö mahust. Vastame sinu päringule paari tunni jooksul.

Mida me tõlgime ja kuidas kujuneb tõlke hind?

Teostame kirjalikku tõlget ja ainult eesti-inglise keelesuunal. Teemade ja formaatide osas me piiranguid ei sea, vaid arvestame sinu personaalseid tõlkevajadusi. Küll aga ei tõlgi me tehnilisi tekste (näiteks kasutusjuhendid, patendid) ja vandetõlget ei teosta.

Kuni kahe leheküljelised tekstid jõuame üldjuhul ära tõlkida järgmiseks päevaks. Pikemate tööde puhul peab kindlasti arvestama seda, et päeva jooksul jõuab ära teha keskmiselt 5-6 lehekülge.

Kindlasti teavita meid ka sellest, mille tarvis tõlget vaja on. Saame abistada tõlke järgsetes kujundus- ja küljendustöödes. Teostame pilditöötlust. Võime teha valmis e-raamatu just sulle vajalikus formaadis (pdf, e-pub, mobi).

Kui sul on plaanis siseneda Ameerika välisturule saame olla abiks sinu tekstide, reklaamide ja tootekirjelduste kohandamises kultuuri- ja keelekeskkonnaga (nn lokaliseerimine). Teostame ka kodulehe tõlkimist ja keeletoimetamist. Meil on vajalikud oskused teostamaks töid juba otse WordPressi platvormi siseselt, kuna oleme ise nullist oma kodulehe teinud ja selle töökorda sättinud.